Chè Đinh đặc sản Tân Cương Thái Nguyên

Chi tiết sản phẩm

  • Chè Đinh đặc sản Tân Cương Thái Nguyên
  • Giá bán: 760.000 VNĐ/túi 200g
  • Xuất xứ:Tân Cương-Thái Nguyên
  • Số lượng:

là sn phm đc bit nht ca các “ngh nhân làm chè” đt chè Tân Cương Thái Nguyên .Chè đinh t búp nõn còn đang ngm cht nhn như chiếc đinh, đem sao sut bng c cái tâm, cái tài và giác quan nhy bén ca người nhiu năm gn bó vi chè…Được hái t nhng cây chè trung du, không dùng bt c mt loi hóa cht nào trong bón phân và tr dit sâu b. Ch bón bng phân hu cơ hoc phân vi sinh, ch dùng thuc tr sâu thc vt. Chính vì thế, sn phm chè an toàn sau khi pha, nước chè luôn xanh trong, dù đ lâu cũng không đi màu.Sản phẩm cùng loại

  • slide_1
  • slide_1
  • slide_1
  • slide_1
  • slide_1
  • slide_1